Mestring, mening og sunne relasjoner

Vi tilbyr arenaer for mestring og læring, basert på anerkjennelse og likeverd, der den enkelte kan utvikle sine egne ressurser.

Vi har fokus på det friske og på at hver og en av oss har mulighet til å delta og bidra, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon, for å tilhøre noe større enn seg selv.

Vi forankrer verdisynet vårt i recovery-tenkning og arrangerer turer i norsk natur. Formålet er å skape motivasjon, legge til rette for nettverksbygging og økt livskvalitet.

Målgruppe Medvandrerne er et inkluderende fellesskap som ønsker å ønske velkommen alle som er interessert i å bidra, med et særlig fokus på individer som er berørt av rusavhengighet, deres pårørende og relevante fagpersoner. Målgruppen består av mennesker som søker inspirasjon og motivasjon, eller som ønsker å engasjere seg i å inspirere og motivere andre […]
Vi mennesker har til alle tider samlet oss rundt bålet. Å temme ilden var kanskje det første steget vi tok ut av dyreriket på veien mot det som i dag definerer oss som art. Å forvalte flammene og ta kontroll over de livgivende, ødeleggende og voldsomme kreftene som bor i et bål la grunnlaget for […]
I Medvandrerne har vi valgt oss tre symboler som harmonerer med og representerer de grunnleggende verdiene våre – Mening, Mestring og Relasjoner. Disse tre symbolene er Bålet, Ryggsekken og Vandrestaven. Ofte kan metaforer og lignelser fungere langt bedre som idebærere enn kompliserte fremmedord og fagspråk. Disse tre symbolene og verdiene er universelle og fungere godt […]
Medvandrerne “I fjellet er man turgåer, ikke narkoman.” At naturen er et sted hvor folk finner ro og sjelefred, er intet nytt. Men at den kan være et verktøy på veien mot en rusfri hverdag er det kanskje færre som tenker over. For 20 år siden begynte en da rusavhengig Are Lerstein å tenke over […]
Til årsberetning De siste årene har vært preget av utfordringer og endringer for Stiftelsen Medvandrerne. Covid-19-pandemien har satt sine spor og begrensninger på vår mulighet til å møtes fysisk, noe som har ført til en mer redusert dialog. Til tross for disse utfordringene, har vi i styret jobbet målrettet det siste året med å konvertere […]
År 2021, den 23 sept. ble det avholdt stiftelsesmøte for opprettelse av stiftelse i henhold til stiftelseslovens kapittel 2, i Kirkeveien 221, 1383 Asker. § 1. Stiftelsen er hjemmehørende i Asker kommune. Stiftelsen er en frivillig og ideell stiftelse. § 2. Stiftelsen Medvandrerne, skal – med naturen som metode, ha til formål å gjennom motivasjonsturer, […]
§ 1 STIFTELSENS NAVN Stiftelsens navn er: Stiftelsen Medvandrerne § 2 FORMÅL Stiftelsen Medvandrerne skal legge til rette for unike opplevelser og turer i naturen. Dette utføres selvstendig eller i samarbeid med komplementerende organisasjoner.  Gjennom motivasjonsturer, frivillig arbeid, erfaringsformidling, læring og andre sosiale aktiviteter skal Stiftelsen Medvandrerne tilrettelegge for mestringsfølelse og skape sunne relasjoner hos […]
NYHET / Publisert: 12. april 2023 – Vi begynte i liten skala som et ettervern, men har nå delt ut over 200 vandrestaver til folk over hele landet. Ingenting tyder på at veksten vil stagnere, og vi må tenke nytt. Anne Kristiansen Rønning Kommunikasjonsrådgiver AKTUELT: Medvandrerne vokser stadig, her er et bilde fra en samling i […]
Medvandrerne på røvertokt over Hardangervidda: Aldri undervurder folk som har overlevd en vinter på gata Eventyrerne Even Sverdrup (27) og Thomas Lone (25) gikk Hardangervidda på langs med tre tidligere kriminelle og rusavhengige fra organisasjonen «Medvandrerne». Turen gikk med ski og pulk i 140 km fra Finse i nord til Haukeliseter i sør. I løpet […]