År 2021, den 23 sept. ble det avholdt stiftelsesmøte for opprettelse av stiftelse i henhold til stiftelseslovens kapittel 2, i Kirkeveien 221, 1383 Asker. § 1. Stiftelsen er hjemmehørende i Asker kommune. Stiftelsen er en frivillig og ideell stiftelse. § 2. Stiftelsen Medvandrerne, skal – med naturen som metode, ha til formål å gjennom motivasjonsturer, […]
§ 1 STIFTELSENS NAVN Stiftelsens navn er: Stiftelsen Medvandrerne § 2 FORMÅL Stiftelsen Medvandrerne skal legge til rette for unike opplevelser og turer i naturen. Dette utføres selvstendig eller i samarbeid med komplementerende organisasjoner.  Gjennom motivasjonsturer, frivillig arbeid, erfaringsformidling, læring og andre sosiale aktiviteter skal Stiftelsen Medvandrerne tilrettelegge for mestringsfølelse og skape sunne relasjoner hos […]