Vi mennesker har til alle tider samlet oss rundt bålet. Å temme ilden var kanskje det første steget vi tok ut av dyreriket på veien mot det som i dag definerer oss som art. Å forvalte flammene og ta kontroll over de livgivende, ødeleggende og voldsomme kreftene som bor i et bål la grunnlaget for […]
I Medvandrerne har vi valgt oss tre symboler som harmonerer med og representerer de grunnleggende verdiene våre – Mening, Mestring og Relasjoner. Disse tre symbolene er Bålet, Ryggsekken og Vandrestaven. Ofte kan metaforer og lignelser fungere langt bedre som idebærere enn kompliserte fremmedord og fagspråk. Disse tre symbolene og verdiene er universelle og fungere godt […]