NYHET / Publisert: 12. april 2023

– Vi begynte i liten skala som et ettervern, men har nå delt ut over 200 vandrestaver til folk over hele landet. Ingenting tyder på at veksten vil stagnere, og vi må tenke nytt.

Anne Kristiansen Rønning

Kommunikasjonsrådgiver

medvandrerne

AKTUELT: Medvandrerne vokser stadig, her er et bilde fra en samling i utendørsterapi på Røros tidligere i vinter. Fra v. foran: Janne Moen, Thea Fjereide, Hanne Lunde, Siri Otterskred. Øverst fra v.: Mira Moen Rognes, Atle Rognes, Raymond Tollefsen, Are Lerstein. Fjereide representerer for øvrig Veien-tilbake. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Medvandrerne

  • Stiftelse som stort sett er drevet av personer med tidligere brukererfaring. Personer som til daglig jobber i de offentlige helsetjenestene er også med i administrasjonen.
  • Bruker naturen aktivt som metode for å skape bedring.
  • Gir brukere nye erfaringer og kompetanse til å være en ressurs i samfunnet og for andre, gjennom opplevelser sammen med andre i naturen.
  • Aktiv samarbeidspartner for kommuner og spesialisthelsetjeneste flere steder i landet.
  • Bidrar med foredrag og workshops i ulike sammenhenger.
  • Har lokallag mange steder i landet. Tidligere turdeltakere etablerer lokallag der de bor.
  • Det handler om å berike livet med nye opplevelser, og om læring og vekst. Om glede, samhold og det å kunne bidra som seg selv. Om å inspirere hverandre til at man får det til, bare man vil det nok.
  • På Facebook: Stiftelsen Medvandrerne

Stikkord: Oppleve fantastisk natur. Erfare at man klarer å nå et mål. Forme framtida. Bidra ut i helsetjenestene.

KILDE: Medvandrerne

– Vi har blitt så mange at vi ønsker å drive på en annen måte. Men det krever en annen type støtte fra myndighetene.

Det sier Are Lerstein, som startet Medvandrerne i 2017.

Medvandrerne, en stiftelse som drives av medlemmene, på frivillig basis, begynner å bli en ressurs for stadig flere kommuner. 

– Det er flott å se hvordan personer som tidligere har slitt med sine liv, kan utgjøre en god kraft der de bor, og at stadig flere ønsker å være med i Medvandrerne. Men det begynner å vokse oss litt over hodet nå, smiler Lerstein.  

Kommer stadig nye lokallag

Foreløpig har Medvandrere etablert lokallag i Bergen, Trøndelag, Drammen, Asker, Oslo, Modum, Hallingdal og Rogaland.

– Ingenting gjør oss gladere enn at folk som tidligere har strevd med rus og psykisk uhelse klarer å snu livene sine, og bruke de ressursene de har på en positiv måte, sier Lerstein.

– At så mange etablerer lokallag, og klarer seg uten oss som tradisjonelt har vært «motorene» i Medvandrerne, et stort! Samtidig er det viktig for oss å bevare et eierskap, og sørge for at verdiene til Medvandrerne etablerer seg ute i lokallaga.

Flaggskip for salutogenese

Lerstein er tidligere heroinist og kriminell. Han og Raymond Tollefsen, som har lignende bakgrunn som Lerstein, er to av nøkkelpersonene i etableringen og oppbyggingen av Medvandrerne.

– Raymond og jeg har prøvd veldig mye behandling over mange år. Vi har bodd under broer, vært vant til å være mye ute, sier Lerstein humoristisk.

– Og vi ser hva som har hjulpet oss best. Tanken har fra starten vært å bruke naturen i helende prosesser for mennesker som vil ut av rus og psykisk uhelse. Vi har skapt noe vi ser fungerer for mange andre også. Medvandrerne er et flaggskip for salutogenese. Vi retter fokus på det friske, i stedet for på begrensninger.  

– Vi har en annen tilnærming enn den medisinske, som jo har hatt råderett i svært mange år.

Retter blikket mot det en kan få til

Medvandrerne er del av det norske nettverket for utendørsterapi.

– Det betyr mye for oss. Der treffer vi likesinna mennesker, både personer som har slitt, og psykisk helsearbeidere fra blant annet kommuner og spesialisthelsetjeneste, som ønsker å bruke naturen mer i arbeidet sitt.

– Fellesnevneren for oss som jobber med helse i nettverket, er at vil vi ønsker å hjelpe folk som sliter, med å bli trygge på naturen og seg selv. Vi lærer dem ferdigheter de kan bruke i egne liv, senere, når vi er ute av bildet

Det å være i naturen har en helbredende effekt i seg selv. Det handler om å være del av noe som er større enn deg selv. Deltakerne opplever mening og mestring i naturen, og så har man den sosiale faktoren i tillegg. En er ikke alene.

Glad for den nye folkehelsemeldingen

Lerstein er glad for retningen folkehelsearbeid nå begynner å ta i Norge.

– Politisk begynner man nå å bruke begreper vi også bruker. Det synes vi er fint. Jeg blir glad når Helseministeren legger vekt på mening, mestring og sosialt samvær i nye folkehelsemeldingen nylig.

– Det er akkurat dette vi driver med. På turene pushes deltakerne på en kontrollert arena. Det kan være korte eller lange turer. Men vi gjør det sammen.

Velkommen til forskere

– I fjor hadde vi for eksempel med 17 tidligere rusavhengige fra Bergen og andre steder i landet på en tidagers tur i Sunnmørsalpene. Noen hadde aldri før hatt fjell under beina.

– Å mestre det ble en stor opplevelse for de fleste som var med, sier Lerstein, som ønsker forskere velkommen.

– Mye skjer i vår verden som kan være verdt å forskes på. Ofte er deltakerne behandlingsresistente gjengangere. Folk fra 33-73 år. Noe skjer med dem når de er på tur. De lærer å stole på seg selv og å finne en kraft de kan overføre til sin hverdag.

– Når deltakere starter lokallag der de bor etterpå, og bygger sine egne prosjekter der ute, blir vi både stolte og glade. Dette er folk med mye ressurser, når alt kommer til alt.

– Det viktigste i min utdanning

Janne Moen var nesten ferdig utdannet psykolog, da hun i 2019 ble med Medvandrerne på en tur. Nå er hun ansatt ved Drammen DPS.

– Den turen var det viktigste jeg har gjort i min utdanning. Gjennom utdanningen lærte jeg meg det teoretiske og diagnostisering. Men på den turen så jeg den store verdien i det å ha fokus på ressursene til folk. Summen av dette har gjort at jeg møter folk på en litt annen måte, sier Moen, som også bidrar i lokallaget til Medvandrerne i Modum.

Håper på mer støtte fra sentralt hold

Medvandrerne har til nå vært en organisasjon som arbeider på frivillig basis.

– Vi har vært så heldige å få midler fra Gjensidigestiftelsen, blant annet, men gjør det meste på fritida. Alle har vi andre jobber i tillegg, sier Lerstein, som i tillegg til å lede Medvandrerne, tidligere jobbet som boveileder/erfaringskonsulent i NAV, Årstad, i Bergen i full stilling. I dag jobber han i PROKS (Prosjekt for kvalitet og samhandling) i etat for rus og psykisk helse i Bergen kommune.

– Vi håper på en dag å kunne få midler fra myndighetene til å drive Medvandrerne mer profesjonelt. Å gi brukere et nettverk å være i, når de har blitt rusfrie og trenger trygghet og noe å strekke seg etter, er nødvendig, og noe jeg mener myndighetene må sørge for at vi har i Norge.

Ressurs for helsetjenestene

Lerstein tenker at Medvandrerne nå har potensial til å bli noe mer enn en stiftelse som driver med frivillig arbeid.  

– Flere medvandrere er allerede erfaringskonsulenter i sine kommuner. Vår virksomhet skaper naturveiledere, og vi kan tilby tjenestene naturveiledere med brukererfaring. Naturveilederne kan følge opp personer som er innlagt, og være der, når en begynner livet «på nytt» i kommunen der de bor igjen.

– Kanskje er det sånn, at skal du jobbe godt med recovery, må du ha erfaring med å være i recovery selv.

Medvandrerne var en av arrangørene av en samling i utendørsterapi på Røros i vinter. Les fra samlingen på napha.no:

Categories:

Tags: