Til årsberetning

De siste årene har vært preget av utfordringer og endringer for Stiftelsen Medvandrerne. Covid-19-pandemien har satt sine spor og begrensninger på vår mulighet til å møtes fysisk, noe som har ført til en mer redusert dialog. Til tross for disse utfordringene, har vi i styret jobbet målrettet det siste året med å konvertere organisasjonen fra å være en forening til å etablere en livssynsnøytral og upolitisk norsk stiftelse i Frivillighetsregisteret.

Fordelene ved å være en norsk stiftelse inkluderer en sterkere juridisk og økonomisk struktur, økt tillit og anerkjennelse fra samarbeidspartnere og potensielle støttespillere, samt økte muligheter for å motta offentlige og private midler. Dette vil styrke vår posisjon som en frivillig organisasjon og gi oss mulighet til å nå ut til flere mennesker som trenger vår hjelp.

Stiftelsen Medvandrerne har som formål å legge til rette for opplevelser og turer i naturen. Dette gjør vi enten selvstendig som organisasjon eller i samarbeid med andre komplementerende organisasjoner. Gjennom motivasjonsturer, frivillig arbeid, erfaringsformidling, læring og andre sosiale aktiviteter, tilrettelegger vi for mestringsfølelse og skaper sunne relasjoner hos den enkelte. Dette bidrar til økt motivasjon, og gjennom vår erfaring vet vi at dette skaper gode bidragsytere i samfunnet.

Vi forankrer vårt verdisyn i recovery-filosofien, hvor vi informerer og veileder deltakerne inn i nettverk og andre konstruktive tiltak hvis de uttrykker behov for dette. På vegne av styret, vil jeg rette en stor takk til alle de frivillige som har bidratt til at våre aktiviteter har vært mulig å gjennomføre i disse utfordrende tider. Spesielt vil jeg takke Ann-Kristin Fagerholt, som nylig har avsluttet sitt engasjement som regnskapsfører. Vi er takknemlige for hennes innsats og ønsker henne lykke til videre.

Som styreformann, er jeg utrolig stolt over å få være en del av denne organisasjonen, og jeg er imponert over den dedikasjonen og innsatsen som hver enkelt frivillig legger ned for å hjelpe andre. Vi ser frem til å fortsette vårt arbeid som en norsk stiftelse og utvide vår positive innvirkning på samfunnet, til tross for de utfordringer vi har møtt de siste årene. Med støtte fra våre frivillige, samarbeidspartnere og deltakere, vil vi fortsette å tilrettelegge for mestringsfølelse.

Med vennlig hilsen,

Frode Lein

Styreformann, Stiftelsen Medvandrerne

Categories: